137400
1

փաթիլակերպ - բացատրություն

[ածական]
Փաթիլի տեսք ունեցող, փաթիլի նման:
1504
137400
2

փաթիլակերպ - հոմանիշներ

137400
4

փաթիլակերպ - ռուսերեն թարգմանություն

137400
3

փաթիլակերպ - անգլերեն թարգմանություն