137401
1

փաթիլանալ - բացատրություն

[չեզոք բայ]
Փաթիլների վերածվել, քծծվելով փաթիլներ (4) գոյացնել:
1504
137401
2

փաթիլանալ - հոմանիշներ

137401
4

փաթիլանալ - ռուսերեն թարգմանություն

137401
3

փաթիլանալ - անգլերեն թարգմանություն