137404
1

փաթիլացվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Փաթիլացնել -ի:
1504
137404
2

փաթիլացվել - հոմանիշներ

137404
4

փաթիլացվել - ռուսերեն թարգմանություն

137404
3

փաթիլացվել - անգլերեն թարգմանություն