137408
1

փաթոթավոր - բացատրություն

Տե՛ս
Փաթթոցավոր:
1504
137408
2

փաթոթավոր - հոմանիշներ

137408
4

փաթոթավոր - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Փաթթոցավոր։
137408
3

փաթոթավոր - անգլերեն թարգմանություն