137410
1

փաթութ - բացատրություն

Տե՛ս
Փաթույթ:
1504
137410
2

փաթութ - հոմանիշներ

137410
4

փաթութ - ռուսերեն թարգմանություն

տե՛ս Փաթույթ։
137410
3

փաթութ - անգլերեն թարգմանություն