137409
1

փաթտոց - բացատրություն

Տե՛ս
Փաթթոց:
1504
137409
2

փաթտոց - հոմանիշներ

137409
4

փաթտոց - ռուսերեն թարգմանություն

137409
3

փաթտոց - անգլերեն թարգմանություն