137344
1

փաթ ընկնել - բացատրություն

1. Կապ ընկնել, հանգույց դառնալ (թելի՝ պարանի ևն մասին):
2. Նույնն Է՝ Լեզուն փաթ ընկնել:
1503
137344
2

փաթ ընկնել - հոմանիշներ

Պալ4անձՎեԼ:
137344
4

փաթ ընկնել - ռուսերեն թարգմանություն

137344
3

փաթ ընկնել - անգլերեն թարգմանություն