137345
1

փաթ տալ - բացատրություն

1. Պտույտ գործել, պտտվել:
2. Փաթաթել:
3. Պտույտ գալ, շրջել, ման գալ:
1503
137345
2

փաթ տալ - հոմանիշներ

տես Փաթաթել:
137345
4

փաթ տալ - ռուսերեն թարգմանություն

137345
3

փաթ տալ - անգլերեն թարգմանություն