139801
1

փոր - բացատրություն

1)

փորի, [գոյական]
1. Մարդու և կենդանիների մարմնի այն մասը, որի մեջ տեղավորված են ստամոքսը, լյարդը, աղիքները, փայծաղը և այլ գործարաններ:
2. Ստամոքսը և աղիքները:
3. Փորոտիք:
4. Իրանի առջևի մասը՝ կրծքից ներքև:
5. (գավառական) Կնոջ արգանդ:
6. Որոճող կենդանիների որովայնի թաղանթը, քաղիրթ (թափան):
7. (ժողովրդական) Ծին, ծնունդ: Մյուս փորդ տղա լինի, կնիկ (Ս. Խանզադյան):
8. (փոխաբերական) Իրերի՝ անոթների ուռուցիկ միջին մասը՝ տակի և բերանի միջև: Զամբյուղի՝ սափորի փոր:
9. (փոխաբերական) Սնունդ, ապրուստի միջոց:

2)

փորի, [գոյական]
1. Փորելը:
2. Այգեփոր:
3. Փորվածք

3)

փորի, [գոյական]
Թյունիկների ցեղին պատկանող ծովաձուկ:
1533
139801
2

փոր - հոմանիշներ

1) գ. 1. Որովայն: 2. Փորոտիք, ընդերք: 3. Գանձակ, ենթորովայն. ստամոքս: 4. Տես Արգանդ: 5. Կումբ: 6. Միզուկ (հացի): 7. (բրբ.) Սնունդ, ուտեփք, ապրուստ:

2) տես Կստապ:

3) գ. (կենդբ.) Կարմրագոլյէյ փոր, . ծովի կարիճ (թյունիկների կարգին պատկանող ծովային ձուկ):

4) տես Բուռ, Հանք:

5) տես Փորվածք:
139801
4

փոր - ռուսերեն թարգմանություն

1) Живот 2. Желудок и кишки. 3. Брюхо, пузо (прост.). 4. Чрево (книжн. утроба.). ◊ Փոր գցել отрастить пузо. Փոր է, հո հոր չէ брюхо не мешок, в запас не поёшь. Փոր պահել 1) сохранить аппетит, 2) жить на даровщину (даровщинку). Փոր պտտեցնել, տե՛ս Փոր պահել 2 նշան.։ Փոր տալ выпятиться. Փոր ու փոշման не солоно хлебавши. Փոր ու փսորը թափել выпустить потроха. Փորն ածել 1) набить брюхо, 2) пожрать, нажраться. Փորը գետնին՝ գետին քսել 1) ползать на брюхе (перед кем), 2) в ноги кланяться (кому). Փորը գետնին՝ գետնովը տալ в три погибели гнуться, согнуться. Փորը գնալ слабить. Փորը դատարկ 1) с пустым брюхом, 2) бедный, убогий. Փորը եփ գալ՝ եփել злиться от нетерпения. Փորն ընկած ձայն слабый, едва слышный голос. Փորը թափել, տե՛ս Փոր ու փսորը թափել։ Փորը լիքը 1) сытый, 2) брюхатая. Փորը լիքը սատանա է чёрт в подкладке, сатана в заплатке (у кого). Փորը լցնել 1) набить брюхо, 2) брюхатеть. Փորը լուծել страдать поносом. Փորը խաբել заморить червячка (червяка). Փորը ծակել завидовать. Փորը ծխով լցնել убить из ружья. Փորը կապ լինել страдать запором. Փորը կղպել набить брюхо. Փորը կուշտ լինել быть сытым. Փորը մեջքից կպչել 1) отощать, 2) живот (или желудок) подвело. Փորը մնալ не свершиться. Փորը մտնել стать пищей кому. Փորը յուղոտել՝ յուղոտվել зажиреть. Փորը չվերցնել завидовать. Փորը պատռվել обожраться. Փորը վեց-վեց անել живот подвело. Փորը տաքանալ опериться, войти в силу. Փորը տաքացնել согреть Желудок. Փորը տռզացնել набить брюхо. Փորը քաշել 1) сожрать, 2) присвоить чужое. Փորը քշել слабить. Փորը օձ է մտել бес в нём сидит. Փորի գերի чревоугодник, раб желудка. Փորի հետն ընկնել предаваться увеселениям. Փորումը այբի կտոր չլինել ни аза (в глаза) не знать, не понимать и т. п. Փորումը սատանա լինել иметь задние мысли. Փորումը սիրտ չմնաց душа в пятки ушла. Փորումն օձեր ունենալ иметь тайные, злые, коварные мысли. Ավել պատառը փոր չի ծակի лишняя деньга не продерёт кармана. Լեզուն փորն ընկնել проглотить язык. Ծուխը փորն անել՝ ածել, տես Փորը ծխով լցնել: Կուշտ փորով сытно, Ձայնը՝ ձենը փորը գցել проглотить язык. Ձայնը փորը ընկնել говорить тихо, едва слышно. Մի փոր հացի համար за кусок хлеба. Մի փոր հացի տեր դառնալ заработать насущный хлеб. Մուրազը փորում մնալ 1) не сбыться мечтам, 2) остаться (сидеть) на бобах. Շունչը փորը գցել затаить дыхание. Շունչը փորն ընկնել дыхание (дух) спёрло, дыхание спёрлось. Սար ու ձոր տերտերի փոր поповского брюха не набъешь, поповское брюхо из семи овчин сшито.

2) ի Копка (разг.), копание ◊ Փոր անել копать.
139801
3

փոր - անգլերեն թարգմանություն

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՄԱՔՍԱԶԵՐծՄԱՆ ԳՆԵՐԸ
maqsazercum.info
ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՍՏՂԱԳՈՒՇԱԿ
astxagushak.com