69463
1

փոքրիկ - բացատրություն

[ածական]
1. (նվազական - փաղաքշական) Փոքր -ի: Բավական փոքր, սովորականից փոքր (բոլոր նշանակություններով):
2. (փոխաբերական) Չնչին, աննշան:
3. (փոխաբերական) Մանր, գծուծ, ստոր: Անմիտ ցնորքը փոքրիկ կրքերի (Հ. Հովհաննիսյան):
4. (փոխաբերական) Թեթև, ոչ դժվարին, ոչ բարդ: Փոքրիկ գործ՝ խնդիր:
5. Գործ է ածվում իբրև կոչական բառ՝ մանուկներին կանչելու համար:
6. Գործ է ածվում իբրև փաղաքշական բառ՝ երեխային դիմելու՝ փաղաքշելու համար:
7. Գործ է ածվում իբրև փաղաքշական բառ՝ հարազատ՝ մտերիմ անձին քնքշաբար դիմելու համար:
734
69463
2

փոքրիկ - հոմանիշներ

ա. 1. Փոքր, մանր, մանրիկ, (բրբ.) պստի, պստիկ, պստլիկ, պզտիկ, պըզտլիկ, պզտի, պիծի, պիծիկ, պիծիլիկ, պծի, պծիկ, պճլա, պճլի, պճլիկ, պճիկ, պծար, պուճուր, պուճուրիկ, պիճի, պիճիկ, պիճիլիկ, պլուլիկ, պլուզիկ, պնտլիւկ, պպլիկ, պտըլիկ, ս|տըտիկ, կուճի, կուճուր, կուճին, կխթիկ, կխթ1ի)կ, կուճուլ, կճատիկ, ճմբփկ, ճմլի, ճմլիկ, մնտլիկ, մնդլիկ, մինտիլիկ, միտիլիկ, միտիկ, ծիծ լան, ծեթ, ձեւթ, քոնտոզիկ, քստիկ, թելիկ-մելիկ, մինի-մինի: 2. Տես Մանկիկ, Երեխա 1 նշան.:
69463
4

փոքրիկ - ռուսերեն թարգմանություն

(փղքշ.) 1. ա. Маленький. 2. ա. Мелкий, маленький. 3. գ. Малыш, ребёнок.
69463
3

փոքրիկ - անգլերեն թարգմանություն

1) small child
2) tiny,minute,wee,diminutive