140716
1

քաթիբա - բացատրություն

քաթիբայի, [գոյական] (գավառական, հնացած)
Արևելյան տարազի զարդարուն վերնազգեստ:
1544
140716
2

քաթիբա - հոմանիշներ

140716
4

քաթիբա - ռուսերեն թարգմանություն

140716
3

քաթիբա - անգլերեն թարգմանություն