140719
1

քաթիպավոր - բացատրություն

Տե՛ս
Քաթիբավոր:
1544
140719
2

քաթիպավոր - հոմանիշներ

140719
4

քաթիպավոր - ռուսերեն թարգմանություն

140719
3

քաթիպավոր - անգլերեն թարգմանություն