140726
1

քալել - բացատրություն

[չեզոք բայ] (արևմտահայերեն)
Քայլել:
1544
140726
2

քալել - հոմանիշներ

140726
4

քալել - ռուսերեն թարգմանություն

140726
3

քալել - անգլերեն թարգմանություն