140728
1

քալեցնել - բացատրություն

[ներգործական բայ] (արևմտահայերեն) Քալել -ի:
Քայլեցնել:
1544
140728
2

քալեցնել - հոմանիշներ

140728
4

քալեցնել - ռուսերեն թարգմանություն

140728
3

քալեցնել - անգլերեն թարգմանություն