140732
1

քախանել - բացատրություն

Տե՛ս
Քաղհանել:
1544
140732
2

քախանել - հոմանիշներ

140732
4

քախանել - ռուսերեն թարգմանություն

140732
3

քախանել - անգլերեն թարգմանություն