140736
1

քակոր - բացատրություն

քակորի, [գոյական]
Անասունի չորացած աղբ:
1544
140736
2

քակոր - հոմանիշներ

գ. Թրիք, ապավսա (կովի, եզան), գշկուր, տարթ, բասմա (բրբ.):
140736
4

քակոր - ռուսերեն թարգմանություն

140736
3

քակոր - անգլերեն թարգմանություն