140738
1

քակվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Քակել -ի:
1544
140738
2

քակվել - հոմանիշներ

տես Քանդվել, Արձակվել:
140738
4

քակվել - ռուսերեն թարգմանություն

վեց 1. Развязываться. 2. Разбираться. 3. Изнуряться. 4. Разрушаться. 5. (փխբ.) Порываться.
140738
3

քակվել - անգլերեն թարգմանություն

1) destroy,demolish,pull down
2) dismantle,take apart
3) unfasten,unbutton,undo,untie,unbind