140741
1

քակտվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Քակտել -ի:
1545
140741
2

քակտվել - հոմանիշներ

140741
4

քակտվել - ռուսերեն թարգմանություն

վեց Рушиться, разрушаться, разрушиться.
140741
3

քակտվել - անգլերեն թարգմանություն