140745
1

քահանայագործել - բացատրություն

[ներգործական բայ] (եկեղեցական)
1. Քահանայի գործ՝ պաշտոն կատարել:
2. Մասնավորապես՝ պատարագ մատուցել:
3. Քահանա դարձնել, քահանա ձեռնադրել:
1545
140745
2

քահանայագործել - հոմանիշներ

տես 1. Պատարագել: 2. Զեռնադրել:
140745
4

քահանայագործել - ռուսերեն թարգմանություն

140745
3

քահանայագործել - անգլերեն թարգմանություն