140746
1

քահանայաթաղ - բացատրություն

քահանայաթաղի, [գոյական] (եկեղեցական)
1. Քահանա թաղելու կարգը:
2. Քահանայով թաղելը:
1545
140746
2

քահանայաթաղ - հոմանիշներ

140746
4

քահանայաթաղ - ռուսերեն թարգմանություն

140746
3

քահանայաթաղ - անգլերեն թարգմանություն