140749
1

քահանայանալ - բացատրություն

[չեզոք բայ] (եկեղեցական)
1. Քահանա դառնալ:
2. Քահանայագործել:
1545
140749
2

քահանայանալ - հոմանիշներ

չԲ. (եկեղ.) Զեռնադրվել, քահանայագործվել (հնց.), տերտերանալ (բրբ.):
140749
4

քահանայանալ - ռուսերեն թարգմանություն

140749
3

քահանայանալ - անգլերեն թարգմանություն