140751
1

քահանայապետել - բացատրություն

[ներգործական բայ և չեզոք բայ]
1. Քահանայապետություն անել, որպես քահանայապետ եկեղեցու գործերը վարել:
2. Քահանայապետի պաշտոնը վարել:
1545
140751
2

քահանայապետել - հոմանիշներ

չբ. (կրոն.) Քավչապետել (հնց.): 0ւցւէւ26ժ Է հո-շօտ
140751
4

քահանայապետել - ռուսերեն թարգմանություն

140751
3

քահանայապետել - անգլերեն թարգմանություն