140752
1

քահանայապետություն - բացատրություն

[գոյական] (եկեղեցական)
1. Քահանայապետ լինելը, քահանայապետի պաշտոնը և աստիճանը:
2. Մեկի քահանայապետելու ժամանակաշրջանը:
1545
140752
2

քահանայապետություն - հոմանիշներ

գ. (կրոն.) Հայրապետ ություն, եպ իսկո պոսապետություն. կաթողիկոսություն (հայոց), պապություն (կաթոլիկ), վսեմ ասպետություն (քղվդ.), (հնց.) կ ա-սա ր ո ղապետությո ւն, քա վչա պե տությո ւն: Եպիսկո պ ոս ո ւթյ ո ւն: Արքեպիս կ ո պ ոսությ ո ւն:
140752
4

քահանայապետություն - ռուսերեն թարգմանություն

140752
3

քահանայապետություն - անգլերեն թարգմանություն