140756
1

քահանայել - բացատրություն

[չեզոք բայ] (եկեղեցական)
1. Քահանայություն անել, քահանա լինել:
2. Քահանայագործել:
1545
140756
2

քահանայել - հոմանիշներ

տես Զեռնաղրել:
140756
4

քահանայել - ռուսերեն թարգմանություն

140756
3

քահանայել - անգլերեն թարգմանություն