140757
1

քահանայություն - բացատրություն

[գոյական] (եկեղեցական)
1. Քահանայի պաշտոնը՝ աստիճանը:
2. Քահանա լինելը:
1545
140757
2

քահանայություն - հոմանիշներ

140757
4

քահանայություն - ռուսերեն թարգմանություն

թյան Священство; звание, сан священника; служба в качестве священника.
140757
3

քահանայություն - անգլերեն թարգմանություն