140770
1

քաղագրել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
Քաղվածաբար՝ որևէ աշխատությունից քաղվածքներ անելով գրել՝ շարադրել:
1545
140770
2

քաղագրել - հոմանիշներ

140770
4

քաղագրել - ռուսերեն թարգմանություն

140770
3

քաղագրել - անգլերեն թարգմանություն