140773
1

քաղագրություն - բացատրություն

[գոյական]
Քաղագրելով կազմված աշխատություն (գիրք, հոդված ևն):
1545
140773
2

քաղագրություն - հոմանիշներ

տես Ուրբանիզմ:
140773
4

քաղագրություն - ռուսերեն թարգմանություն

140773
3

քաղագրություն - անգլերեն թարգմանություն