140772
1

քաղագրվել - բացատրություն

[կրավորական և չեզոք բայ]
Քաղագրել -ի:
1545
140772
2

քաղագրվել - հոմանիշներ

140772
4

քաղագրվել - ռուսերեն թարգմանություն

140772
3

քաղագրվել - անգլերեն թարգմանություն