140768
1

քաղ անել - բացատրություն

1. Քաղհանել, քաղհան անել:
2. Քաղվածաբար ընթերցել՝ կրկնել:
3. Անասունների՝ հատ-հատ խոտ պոկելով արածել:
4. Հնձել, քաղել:
1545
140768
2

քաղ անել - հոմանիշներ

140768
4

քաղ անել - ռուսերեն թարգմանություն

140768
3

քաղ անել - անգլերեն թարգմանություն