145912
1

ֆաբգործարհկոմ - բացատրություն

ֆաբգործարհկոմի, [գոյական] (հապավում)
Ֆաբրիկա-գործարանային արհեստակցական (միություն) կոմիտե:
1601
145912
2

ֆաբգործարհկոմ - հոմանիշներ

145912
4

ֆաբգործարհկոմ - ռուսերեն թարգմանություն

145912
3

ֆաբգործարհկոմ - անգլերեն թարգմանություն