145913
1

ֆաբգործկոմ - բացատրություն

ֆաբգործկոմի, [գոյական] (հապավում)
Ֆաբրիկա-գործարանային կոմիտե:
1601
145913
2

ֆաբգործկոմ - հոմանիշներ

145913
4

ֆաբգործկոմ - ռուսերեն թարգմանություն

145913
3

ֆաբգործկոմ - անգլերեն թարգմանություն