145914
1

ֆաբգործուս - բացատրություն

ֆաբգործուսի, [գոյական] (հապավում)
Ֆաբրիկա-գործարանային ուսումնարան:
1601
145914
2

ֆաբգործուս - հոմանիշներ

145914
4

ֆաբգործուս - ռուսերեն թարգմանություն

145914
3

ֆաբգործուս - անգլերեն թարգմանություն