145915
1

ֆաբգործուսումնարան - բացատրություն

ֆաբգործուսումնարանի, [գոյական] (հապավում)
Նույնն Է՝
Ֆաբգործուս:
1601
145915
2

ֆաբգործուսումնարան - հոմանիշներ

145915
4

ֆաբգործուսումնարան - ռուսերեն թարգմանություն

145915
3

ֆաբգործուսումնարան - անգլերեն թարգմանություն