145916
1

ֆաբկոմ - բացատրություն

ֆաբկոմի, [գոյական] (հապավում)
Ֆաբրիկային կոմիտե:
1601
145916
2

ֆաբկոմ - հոմանիշներ

145916
4

ֆաբկոմ - ռուսերեն թարգմանություն

145916
3

ֆաբկոմ - անգլերեն թարգմանություն