145928
1

ֆաբուլա - բացատրություն

ֆաբուլայի, [գոյական] (գրականագիտություն)
Գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ նկարագրվող դեպքերի ամբողջությունը:
1601
145928
2

ֆաբուլա - հոմանիշներ

տես Երկանյութ:
145928
4

ֆաբուլա - ռուսերեն թարգմանություն

յի (գրկն.) Фабула.
145928
3

ֆաբուլա - անգլերեն թարգմանություն

plot