145930
1

ֆաբուլավոր - բացատրություն

[ածական]
Ֆաբուլա ունեցող:
1601
145930
2

ֆաբուլավոր - հոմանիշներ

145930
4

ֆաբուլավոր - ռուսերեն թարգմանություն

145930
3

ֆաբուլավոր - անգլերեն թարգմանություն