145917
1

ֆաբր - բացատրություն

ֆաբրի, [գոյական]
Մազերը և բեղումորուքը սևացնելու ներկ:
1601
145917
2

ֆաբր - հոմանիշներ

145917
4

ֆաբր - ռուսերեն թարգմանություն

145917
3

ֆաբր - անգլերեն թարգմանություն