145918
1

ֆաբրել - բացատրություն

[ներգործական բայ]
Ֆաբրով ներկել, ֆաբր քսել:
1601
145918
2

ֆաբրել - հոմանիշներ

145918
4

ֆաբրել - ռուսերեն թարգմանություն

145918
3

ֆաբրել - անգլերեն թարգմանություն