145922
1

ֆաբրիկային - բացատրություն

[ածական]
1. Ֆաբրիկային հատուկ՝ վերաբերող, ֆաբրիկայի:
2. [գոյական] (անհանձնարարելի) Ֆաբրիկայի բանվոր:
1601
145922
2

ֆաբրիկային - հոմանիշներ

145922
4

ֆաբրիկային - ռուսերեն թարգմանություն

145922
3

ֆաբրիկային - անգլերեն թարգմանություն