145927
1

ֆաբրիկացիա - բացատրություն

ֆաբրիկացիայի, [գոյական]
1. Գործարանային՝ ֆաբրիկային արտադրություն:
2. (փոխաբերական) Կեղծարարություն, խարդախում:
1601
145927
2

ֆաբրիկացիա - հոմանիշներ

145927
4

ֆաբրիկացիա - ռուսերեն թարգմանություն

145927
3

ֆաբրիկացիա - անգլերեն թարգմանություն