145934
1

ֆազային - բացատրություն

[ածական]
Ֆազին հատուկ, ֆազի:
1601
145934
2

ֆազային - հոմանիշներ

145934
4

ֆազային - ռուսերեն թարգմանություն

145934
3

ֆազային - անգլերեն թարգմանություն