145935
1

ֆազան - բացատրություն

Տե՛ս
Փասիան:
1601
145935
2

ֆազան - հոմանիշներ

145935
4

ֆազան - ռուսերեն թարգմանություն

145935
3

ֆազան - անգլերեն թարգմանություն