145936
1

ֆազաչափ - բացատրություն

ֆազաչափի, ֆազաչափներ, [գոյական]
Փոփոխական Էլեկտրահոսանքի շղթայի լարվածության և ֆազերի հոսանքի տարբերությունը չափելու գործիք՝ սարք:
1601
145936
2

ֆազաչափ - հոմանիշներ

145936
4

ֆազաչափ - ռուսերեն թարգմանություն

145936
3

ֆազաչափ - անգլերեն թարգմանություն