145938
1

ֆաթալիզմ - բացատրություն

Տե՛ս
Ֆատալիզմ:
1601
145938
2

ֆաթալիզմ - հոմանիշներ

145938
4

ֆաթալիզմ - ռուսերեն թարգմանություն

145938
3

ֆաթալիզմ - անգլերեն թարգմանություն