145939
1

ֆաթուրա - բացատրություն

ֆաթուրայի, [գոյական] (արևմտահայերեն)
Նույնն Է՝
Ֆակտուրա:
1601
145939
2

ֆաթուրա - հոմանիշներ

145939
4

ֆաթուրա - ռուսերեն թարգմանություն

145939
3

ֆաթուրա - անգլերեն թարգմանություն