145940
1

ֆալ - բացատրություն

ֆալի, [գոյական] (ժողովրդական)
Բախտագուշակություն, գուշակություն, բախտ բացելը:
1601
145940
2

ֆալ - հոմանիշներ

տես Գուշակություն:
145940
4

ֆալ - ռուսերեն թարգմանություն

ի (բրբ.) Ворожба, гадание. ◊ Ֆալ բանալ բացել բաց անել ворожить, гадать.
145940
3

ֆալ - անգլերեն թարգմանություն