145946
1

ֆալակ - բացատրություն

Տե՛ս
Ճակատագիր:
1601
145946
2

ֆալակ - հոմանիշներ

145946
4

ֆալակ - ռուսերեն թարգմանություն

ի Судьба, рок (высок.) фатум, фортуна (книжн.), колесо фортуны.
145946
3

ֆալակ - անգլերեն թարգմանություն