145947
1

ֆալանգ - բացատրություն

1)

ֆալանգի, [գոյական]
1. Նույնն Է՝ Փալանգ:
2. Իսպանական ֆաշիստական կուսակցության անվանումը:
3. Ոլտոպիստ-սոցիալիստ Շառլ Ֆուրիեի նախագծած համայնքը, որ բաղկացած պետք Է լիներ 1600-1800
մարդուց:
4. Տե՛ս Մատոսկր:

2)

ֆալանգի, [գոյական]
Հոդվածոտանիների կարգին պատկանող թունավոր զեռուն, մորմ:
1601
145947
2

ֆալանգ - հոմանիշներ

145947
4

ֆալանգ - ռուսերեն թարգմանություն

ի Фаланга.
145947
3

ֆալանգ - անգլերեն թարգմանություն

phalanx,phalange