145949
1

ֆալաք - բացատրություն

Տե՛ս
Բախտ, Ճակատագիր:
1601
145949
2

ֆալաք - հոմանիշներ

145949
4

ֆալաք - ռուսերեն թարգմանություն

145949
3

ֆալաք - անգլերեն թարգմանություն