145950
1

ֆալլոս - բացատրություն

ֆալլոսի, [գոյական] (ազգագրություն)
Առնի, քանդակապատկեր, որ մի շարք հին և նոր ժողովուրդների մոտ պաշտամունքի խորհրդանիշն Է:
1601
145950
2

ֆալլոս - հոմանիշներ

գ. Փաղղոս (հնց.):
145950
4

ֆալլոս - ռուսերեն թարգմանություն

145950
3

ֆալլոս - անգլերեն թարգմանություն